Styrelsen 2015

Ordförande: Therese Lindqvist therese.lindqvist@os.tranas.se ; 076-206 62 75

Vice ordförande: Kjell Karlsson klk71@hotmail.com

Sekreterare: Petra Tengvall

Kassör: Kjell Fransson

Ledamöter: Fredrik Heindoff, Kerstin Lindqvist, Ann-Marie Sandberg, Jörgen Wisén

Suppleanter: Hanna Dungmark, Katrin Gölz

Revisor: Marita Sjölin

Valberedning: Nils Karlsson, Jörgen Wisén

Annonser