Torpinventering

Byalaget fortsätter med torpinventeringen även 2018!

Vi träffas för att leta gamla torp och ta reda på vilka som bott i dem. Träffarna annonseras här på hemsidan och på anslagstavlorna.

Vet du om någon torpruin som behöver skyltas? Kom på någon av våra torpträffar, se vidare under Aktuellt

Torsdagen den 27 september 2018 skulle vi fortsatt leta torplämningar på allmänningen men vi fick ställa in pga hårda vindar. Vi försöker igen till våren.

Nickapå

Den 23 augusti 2018 besökte vi platsen där backstugan Nickapå låg fram till år 1900. Bland bergsknallar, myrstackar och odlingsrösen satt redan en skylt! Nästa gång letar vi vidare efter Albrotorp.

Allmänningen

Den 23 juni 2018 letade vi torplämningar på Allmänningen. Det var inte det lättaste! Vi kommer att få leta vidare efter både Albrotorp och Nickapå.

Broen

Torsdagen den 15 juni 2017 besökte vi torpstället Broen vid sjön Lången. Här finns redan en skylt och tydliga lämningar av husgrunden och röjningsrösen!

Sågarestugan 

I slutet av augusti samlades vi för att besöka lämningarna efter torpet Sågarestugan. På platsen finns tydliga grunder och ett spismursröse. Nu finns även en skylt!

Solskina torp och backstuga

Nu i september 2017 har vi satt upp två skyltar till. Den första vid grunden efter en backstuga och den andra vid grunden efter det hus som föregick den nuvarande torpstuga i Solskina.

Uvas

Fjärde och sista skylten för i år satte vi upp söndagen den 29 oktober 2017. På en mindre höjd strax intill Dala ligger spismursröset efter torpet Uvas. På höjden finns även röjningsrösen som visar att torparnas små åkrar fanns alldeles intill.

Annonser