Torpinventering

Byalaget fortsätter med torpinventeringen även 2018!

Vi träffas för att leta gamla torp och ta reda på vilka som bott i dem. Träffarna annonseras här på hemsidan och på anslagstavlorna.

Vet du om någon torpruin som behöver skyltas? Kom på uppstartsmötet i Mossebo skola den 24 maj, kl 18.30.

Broen

Torsdagen den 15 juni 2017 besökte vi torpstället Broen vid sjön Lången. Här finns redan en skylt och tydliga lämningar av husgrunden och röjningsrösen!

Sågarestugan 

I slutet av augusti samlades vi för att besöka lämningarna efter torpet Sågarestugan. På platsen finns tydliga grunder och ett spismursröse. Nu finns även en skylt!

Solskina torp och backstuga

Nu i september 2017 har vi satt upp två skyltar till. Den första vid grunden efter en backstuga och den andra vid grunden efter det hus som föregick den nuvarande torpstuga i Solskina.

Uvas

Fjärde och sista skylten för i år satte vi upp söndagen den 29 oktober 2017. På en mindre höjd strax intill Dala ligger spismursröset efter torpet Uvas. På höjden finns även röjningsrösen som visar att torparnas små åkrar fanns alldeles intill.

Annonser